Tillbaka

Intervju med Pia Sander, Skånes Hembygdsförbund

I ett filmat samtal möter vi Pia Sander som är kanslichef för Skånes Hembygdsförbund, en av Skånes största ideella rörelser med 104 lokala föreningar.

I samtalet får vi höra om hembygdsrörelsen viktiga roll i samhället idag och hur de på ett framgångsrikt sätt ställt om sin verksamhet i coronatider så att de idag når fler och nya målgrupper. 

Hör om en hembygdsrörelse i samklang med tiden som lockar hemestrande barnfamiljer och levererar efterfrågad kunskap om självhushållning och hållbarhets. Men också om vikten av att värna föreningslivet i dessa tider, för att säkra demokratin på sikt.

Intervjun gjorde 21 oktober 2020 och intervjuare är Christian Gustavsson, Studieförbundet Vuxenskolan Skåne.