Tillbaka

Kroka arm med oss för människor på flykt

Öppet brev till Skånes kommuner

Hela världen påverkas av det pågående kriget i Ukraina, där ett land och dess invånare utsätts för ett otroligt lidande. Just nu är många människor på flykt genom Europa och flera vägar leder till Sverige. Som studieförbund har vi erfarenhet och beredskap för att möta människor under deras första tid i Sverige och påbörja deras etablering i samhället. Vi finns här som en resurs för er kommun.

För oss på Studieförbundet Vuxenskolan är det självklart att stötta människor som flyr från krig. Vi engagerade oss i flyktingvågen 2015 och har stor erfarenhet av att erbjuda aktiviteter och studiecirklar för människor på flykt. Vi kan bidra med mötesplatser, kontakter och information, men också studiecirklar i svenska och samhällskunskap. Och inte minst, en välkomnande trygg plats.

Vi samverkar med många olika organisationer och föreningar som på olika sätt verkar för att bidra till människors välmående. Tillsammans kan vi vara ett viktigt komplement till de offentliga insatserna i flyktingmottagandet, på både lång och kort sikt. Det är framförallt tre faktorer som gör att vi vill, och kan, göra skillnad:

  1. Vi har verksamhet i de flesta av Skånes kommuner. Att vi verkar lokalt lägger en grund för långsiktighet, när det handlar om att ta emot människor från andra länder, så väl som vårt löpande bildningsuppdrag. Under flyktingkrisen 2015 tog vi snabbt beslut om att vi ville bidra med ett varmt välkomnande genom att organisera klädinsamlingar, studiecirklar, aktiviteter och trygga mötesplatser runt om i Skåne.
  2. Vi kan snabbt ställa om vår verksamhet. Tillsammans med engagerade ideella cirkelledare, men också genom medarbetare som snabbt kan byta arbetsuppgifter, kan vi verka för att erbjuda olika insatser för människor, både i egen regi och i samverkan med andra aktörer.
  3. Vi har en bred verksamhet. Vi finns i människors vardag och det faktum att vår verksamhet bygger på efterfrågan gör att vi har en stor bredd i våra aktiviteter. Vi har erfarenhet av att erbjuda Svenska från dag ett och Samhällsinformation, men även andra verksamheter som syftar till att stödja den som är ny i Sverige.

I våra studiecirklar och mötesplatser får man möta andra människor för att dela kunskap, tankar och perspektiv. Cirkeln är även en plats där man kan dela sin oro – men också känna glädje och gemenskap. Folkbildningen kan även medverka till att människor som inte alltid har stort förtroende för myndigheter, får kunskap om, och insyn i, det svenska systemet.

KROKA ARM MED OSS. Har er kommun behov av att ordna insatser, så har vi goda möjligheter att bistå med allt från lokaler, till ledare eller språk- och samhällskunskap. Vi samverkar också med föreningar i kommunen för att erbjuda aktiviteter. Privatpersoner kan engagera sig som cirkelledare eller på annat sätt bidra. Tillsammans hjälps vi åt för att ge de som flyr en trygg fristad och ett sammanhang i ett främmande land.

Monica Hildingson, ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Skåne
Åsa Björk, regionchef Studieförbundet Vuxenskolan Skåne