Tillbaka

Miljöpartiet utvecklar samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan

Miljöpartiet gör under den här mandatperioden en satsning på sin organisation, bland annat genom att nationellt utöka samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. I Skåne sker startskottet genom ett regionalt uppstartsmöte med fokus på inspiration och nätverkande. 

Malte Roos är anställd som organisationsutvecklare för Miljöpartiet Malmö och ser fram emot ett ökat samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan såväl i Malmö som över hela Skåne.  

- För mig är folkbildning något som står för ett livslångt lärande. Det behöver inte alltid vara en formell utbildning som leder till ett yrke, tvärtom kan det finnas många olika anledningar till att ta del av nya kunskaper. Det kan handla om att lära sig något nytt, att känna att ens fritid blir mer meningsfull eller bara för att ha kul tillsammans med andra. Alla dessa olika skäl har ett värde, också ur en demokratisk aspekt säger Malte Roos.  

Verksamheten i just Malmö är redan igång tillsammans med SVs lokalavdelning där. En bokcirkel kring boken ”Va?! Är demokratin hotad?” är planerad och en styrelseutbildning är på gång liksom en lathund för medlemmarna i MP kring vad som krävs för att starta upp en studiecirkel.  

- Dessa aktiviteter är främst för medlemmar i MP Malmö, men självklart öppna för alla på andra orter också, förklarar Malte. Nu hoppas vi på att den regionala samverkan och våra goda exempel ska locka fler av våra lokalavdelningar inom MP i Skåne att börja skapa liknande verksamhet på sina orter.

Första steget för en ökad samverkan är att lära känna varandras organisationer och skapa kontakt mellan MPs lokalföreningar och SVs verksamhetsutvecklare. Då blir det mycket lättare att såväl efterfråga som erbjuda studiecirklar eller samarbeta kring olika arrangemang.

- Kunskapsutbyte är alltid värdefullt och därför behöver vi värna om folkbildningen och ser ett stort värde i att samverka med Studieförbundet Vuxenskolan, avslutar Malte.