Tillbaka

Nya lättlästa kurser ska få fler att bidra till hållbar utveckling

PRESSMEDDELANDE 201120

För första gången finns det nu ett studiematerial om FNs globala mål på lättläst. Med hjälp av det får personer med intellektuell funktionsnedsättning eller NPF-diagnoser, möjlighet att lära sig mer om hållbar utveckling och vad man själv kan göra. Det är Studieförbundet Vuxenskolan i Lund som har tagit fram materialet som heter ”Vår framtid”.

Studieförbundet Vuxenskolans avdelning Lundabygden har många kurser för personer med intellektuell funktionsnedsättning, bland annat på kommuners daglig verksamhet. I och med det nya lättlästa materialet Vår framtid kan man nu erbjuda kurser om hållbar utveckling och vår gemensamma framtid.

- Frågor om hållbar utveckling rör alla och därför är det viktigt att alla också kan lära sig mer om de globala målen, men framförallt lära sig vad man själv kan göra för att bidra till hållbar utveckling, säger Kim Moberger, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan och den som lett arbetet med att ta fram Vår framtid.

För att kunna ta fram ett studiematerial med hög kvalitet och som kan användas av många som behöver ett enklare språk, sökte man medel från det statliga biståndsorganet Sida. Ansökan beviljades och SV Lundabygden har kunnat arbeta fram Vår framtid under ett års tid och nu är det färdigt att användas i kurser över hela landet.

Vår framtid består av ett studiematerial med lättlästa texter om de 17 globala målen, men också fem filmer som gör ämnena mer konkreta. Studieförbundet Vuxenskolan har tagit hjälp av Svenska FN-förbundet, Naturskyddsföreningen, Fores, Röda Korset och Lika Unika Akademi för att informera om de olika målen i filmerna

- Vi har testat materialet i flera olika grupper under arbetets gång. Ledare och deltagare vittnar om att filmerna och frågeställningarna i materialet leder till livliga diskussioner och nya frågor som deltagarna vill ta reda på mer om, säger Kim Moberger.

Ambitionen är nu att få igång många studiecirklar om hållbar utveckling bland personer med intellektuell funktionsnedsättning eller NPF-diagnoser. Tanken är att det ska vara lätt för till exempel kommunernas dagliga verksamhet att hålla kurser med sina deltagare, men även olika funktionsrättsorganisationer ska kunna använda materialet med sina medlemmar.

- Vi hoppas att studiematerialet kommer att användas av många och att fler känner att de kan engagera sig för en hållbar värld, avslutar Kim Moberger.


Studiematerialet Vår framtid och de fem filmerna ligger fritt att använda på Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygdens hemsida >>>

Kontakt och mer information:
Kim Moberger, verksamhetutvecklare, kim.moberger@sv.se 0709-348300