Tillbaka

Nya satsningar på ungas psykiska hälsa

Skrivar- och dansworkshops, motiverande föreläsningar om att kunna ta ansvar för sitt eget mående och kreativa målargrupper är några insatser vi kommer att få se i höst när Studieförbundet Vuxenskolan ökar insatserna för att stärka ungas psykiska hälsa i runt om i Skåne.

Studieförbundet Vuxenskolan är en av de aktörer som fått medel från Region Skåne för att kunna göra insatser som stärker ungas psykiska hälsa. Bakgrunden är att den folkhälsoundersökning som regionen genomfört i Skånes alla kommuner visar att många unga idag mår dåligt och saknar framtidstro.

- Ungas psykiska ohälsa är en av våra största samhällsutmaningar och det är så viktigt att kunna göra tidiga insatser som verkligen når unga. De satsningar vi gör på ett tiotal platser i Skåne i höst är ett viktigt bidrag, säger Åsa Björk, tf regionchef på Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne.

Kulturfabriken i Malmö kommer att genomföra sex stycken workshops i skrivande och rörelse/dans med syftet att inspirera och aktivera kropp och sinne. I nordöstra Skåne kommer ett par föreläsningar riktade till unga att hållas, bland annat med Leone Milton som är författare till ungdomsboken Ta makten – för att det funkar som ger konkreta verktyg för att ta ansvar för sitt eget mående.

I Klippan och Hässleholm erbjuds unga att delta i olika kreativa grupper inom målning, origami eller skrivande under hösten. I sydost kommer ett koncept där yoga och arbete med en utbildad socialtjänsthund kombineras för ökad kroppskännedom och vägar till lugn att testas i några kommuner. Slutligen planeras också för en skolturné med motivationsföreläsningar i Lund och kringliggande kommuner.

- Det är imponerande och inspirerande att se hur våra medarbetare med så kort varsel, över sommaren, kan få fram så bra verksamhet, på så många platser och som kommer unga till del. Det är en styrka hos folkbildningen, säger Åsa Björk.