Tillbaka

Nytt berättarprojekt för personer med intellektuell funktionsnedsättning får miljonstöd

Allmänna Arvsfonden har beslutat att stödja projektet Berättarverkstad Deluxe med drygt 3 miljoner kronor under tre år. Det är Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne som tagit initiativ till satsningen som sker i samarbete med sex skånska kommuner. Projektet ska stärka deltagarna samtidigt som samhället får ta del av berättelser som sällan hörs.

Berättarverkstad Deluxe är ett projekt som ska utveckla så kallade berättarverkstäder där personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar med dokumentärt berättande som metod för att stärka sin identitet och bidra till ökad delaktighet i samhället. Projektet vänder sig till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och med särskilt fokus på de som uppnått pensionsåldern.

- Det är en helt ny satsning som går ut på att, i studiecirklar, utveckla deltagarnas förmåga att utforska egnas och andras historier samt att skapa nya berättelser, säger Emma Eriksson Olsson, utvecklingsledare på Studieförbundet Vuxenskolan.

Metoden utvecklas inom ramen för studiecirklar där deltagarna får lära sig sådant som intervjuteknik och gränssättning gentemot den privata sfären. I Berättarverkstad Deluxe kommer olika konstnärliga uttrycksformer att användas såsom film, animation, dans och musik.

- Vi är så glada över att Allmänna Arvsfonden valt att stödja just Berättarverkstad Deluxe, eftersom det kombinerar personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi vill skapa ett forum för röster och berättelser som annars sällan hörs, säger Maja Gustafsson, projektledare på Studieförbundet Vuxenskolan

Deltagarna rekryteras via dagliga verksamheter, deltagande föreningars nätverk och genom uppsökande verksamhet. Arbetet bedrivs på olika orter över hela Skåne i grupper som sinsemellan delar sina erfarenheter genom en Youtube-kanal. Under arbetets gång dokumenteras processen i en film och i ett metodmaterial med tillhörande studiehandledning.

- Tanken är att det är personer med intellektuell funktionsnedsättning som efter projektets slut ska vara ledare för grupper som fortsätter med Berättarverkstad Deluxe, säger Maja Gustafsson.

Efter de tre åren kommer det material, de metoder som tagits fram att spridas nationellt av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med samverkansparterna. De medverkande kommunerna har sagt att de kommer att fortsätta med Berättarverkstad Deluxe inom ramen för daglig verksamhet och LSS-boenden.

Samverkande kommuner i projektet är Eslöv, Kävlinge, Ystad, Sjöbo, Malmö och Båstad.
Samverkansparter är FUB Skåne, Autism- och Aspergerföreningen Skåne samt Kultur och Kvalitet.