Tillbaka

Nytt samtalskoncept ska stärka ungas psykiska hälsa

Ungas psykiska ohälsa är en av vår tids största samhällsutmaningar. Få har nog till exempel missat det upprop som nu pågår i Sverige om att införa psykisk hälsa på schemat i skolan. Tillsammans med Lars Övling, leg. psykolog och känd som “Radiopsykologen i P1” och med stöd av stiftelsen Idéer för livet tar Studieförbundet Vuxenskolan fram ett nytt koncept för självutveckling bland unga. 

Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med folkbildning som bygger på att lära av varandra i grupp. Denna form av lärande är ett frivilligt komplement till den formella utbildningen och står därför fritt från de krav som många känner i relation till skolan. 

- Vi ser det stora behov som finns av att stärka dagens barn och unga inför vuxenlivet och vill bidra på de sätt vi kan, säger Jenny Sjöö som är projektledare för psykisk hälsa hos Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne. 

Det var därför med stor glädje vi mottog beskedet att vi i år beviljas ett stipendium av  Skandias stiftelse Idéer för livet, som ger stöd till lovande projekt med fokus på förebyggande insatser, hälsa och ökad trygghet för barn och unga.  Stipendiet kommer nu att användas för att utveckla konceptet ”Jag, vi och världen” tillsammans med Lars Övling, leg. psykolog, även känd som ”Radiopsykologen i P1”.  

- "Jag, vi och världen" är ett inspirationsmaterial som är tänkt för självutveckling, att få berätta, reflektera och lära sig mer om sig själv tillsammans med andra i en trygg grupp, säger Lars Övling.

Samtalsmaterialet kommer att bestå av sex olika delar och ha fokus på självutveckling för unga vuxna. Det kommer också att tas fram ett så kallat ”trygghetshäfte” med konkreta råd och tips samt kontaktuppgifter till olika föreningar och instanser som kan hjälpa och stötta den som mår dåligt psykiskt. 

- Det är viktigt att vi vågar möta de som är unga idag och hittar sätt att vid sidan om den professionella vården skapar forum med fokus på självkännedom och förmågan att möta de psykiskt jobbiga erfarenheter som många upplever under tonåren och som ung vuxen, fortsätter han.  

Materialet är planerat att vara klart innan sommaren för att till hösten kunna testas i ett antal pilotgrupper. På sikt är förhoppningen att samtalsmaterialet ska kunna användas flexibelt i föreningar, på skolor, inom läger- och kolloverksamhet med mera.

Är du nyfiken på projektet eller skulle vilja ha en grupp i er skola eller verksamhet?  
Kontakta Jenny Sjöö, projektledare på Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund via jenny.sjoo@sv.se


Material och koncept tas fram med stöd av: