Tillbaka

Personer med funktionsnedsättning får ökad kunskap om säkerhet

Det är sjätte träffen för gruppen som går kursen Min Säkerhet i Kävlinge. Idag ska de lära sig mer om ekonomisk trygghet och säkerhet på nätet. Deltagarna har alla en intellektuell funktionsnedsättning eller NPF-diagnos och det är för just dem som Min säkerhet är utformad. Den här hösten genomför Studieförbundet Vuxenskolan 99 säkerhetsutbildningar över hela landet.

Min Säkerhet är en utbildning med elva tematiska träffar, som är anpassad för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Tanken bakom kursen är att alla har rätt till ökad kunskap och att på olika sätt vara delaktiga i samhället. Min Säkerhet ska bidra till ökad trygghet för personer som vanligen är beroende av andra i sin närhet.

- Ofta är det föräldrarna eller personal som har koll på säkerhet, men även den funktionsnedsatte själv har rätt att få den kunskapen, säger Madeleine Svärd som är projektledare för Min Säkerhet hos Studieförbundet Vuxenskolan.

Kursen i Kävlinge är en av 99 utbildningar som pågår runt om i Sverige. Min Säkerhet startade som ett projekt i Jönköpings län för två år sedan och det är där studiematerialet har arbetats fram. Idag finns ett färdigt studiematerial som tar upp olika frågor som brandsäkerhet, säkerhet i stadsmiljö och trafik, i hemmet och på arbetet, personlig säkerhet och samhällskriser.

Den sjätte träffen handlar om ekonomisk trygghet och om säkerhet på internet. Den ger kunskap om budget och ekonomisk trygghet. Vad de ska tänka på när de handlar i butik eller på internet. Tanken är att de ska bli mer delaktiga i planeringen av sin ekonomi och att de ska känna till vilka lagar som gäller när man handlar på internet och i butik. 

- Det är viktigt att få lära mig om att det finns dåliga lån, till exempel SMS-lån, och att man kan hamna fel ekonomiskt om man gör många köp i mobilspel, säger Magnus Jönsson som är en av deltagarna.

För att hålla i kurserna måste ledaren ha gått en utbildning i hur man arbetar med materialet. SV arrangerade en sådan under tre dagar i augusti där cirkelledare från hela landet deltog, bland dem fanns Anne Schildt som leder kursen i Kävlinge.

- Det är tydligt att många bär på tankar om hur de kan tänka kring säkerhet i sin vardag. Allt från köp på internet till att känna sig trygg när man är ute på stan, säger Anne Schildt.

Studieförbundet Vuxenskolan vände sig till daglig verksamhet i Kävlinge och erbjöd deras deltagare att gå Min Säkerhet, något som verksamheten var väldigt positiv till och många deltagare nappade på. Det är frivilligt att gå kursen och flera av dem brukar gå på olika kurser som erbjuds.

För att ta fram studiematerialet och innehållet i kursen har Studieförbundet Vuxenskolan haft ett nära samarbete med många olika experter på säkerhet. Här finns Räddningstjänsten, polisen, SOS, Missing People, Brottsofferjouren och Kvinnojouren, som alla har bidragit med sin kunskap.

- Det är en bra kurs för vi får lära oss att släcka bränder och hur vi ska tänka för att inte bli lurade. Jag känner mig tryggare och säkrare nu, säger Jeremy Åström som också går kursen.

Det finns möjlighet för andra kommuner att också erbjuda Min säkerhet till de som deltar på daglig verksamhet eller bor på ett stödboende till exempel. Då får man vända sig till Studieförbundet Vuxenskolan i sin region och komma överens om ett samarbete.

På bilden ser ni, från vänster, deltagarna Magnus  Jönsson och Jeremy Åstrom samt kursledaren Anne Schildt.