Tillbaka

Region Skåne - bjud in folkbildningen till er satsning på kompetensförsörjning

Vi välkomnar den satsning på kompetensförsörjning som alliansen i Region Skåne presenterar i en debattartikel i Kvällsposten (28/5). Men det är anmärkningsvärt att man helt bortser från studieförbund och folkhögskolor, särskilt mot bakgrund av att Region Skåne ingått en överenskommelse med folkbildningen där det prioriterade området är just kompetensförsörjning.

Arbetslösheten i Skåne är högre än genomsnittet i landet, särskilt hög är arbetslösheten bland utrikes födda. Det är ett stort problem för Skåne och en kraftsamling behövs. Därför välkomnar vi Allians för Skånes satsning på kompetensförsörjning och initiativ till samverkan med samhällsaktörer i Skåne.

Men i initiativet vänder sig alliansen enbart till kommuner och i viss mån till näringslivet. Det är anmärkningsvärt att man, inte med ett ord nämner studieförbund och folkhögskolor. Vi instämmer i det Skånes studieförbund, respektive folkhögskolor, i samverkan skriver i en replik om att inte glömma bort folkbildningen, utan istället kroka arm med oss.

Dels, såklart för att folkbildningen arbetar med just utbildning och bildning för vuxna, men också för att Region Skåne så sent som hösten 2016 tecknade en överenskommelse med folkbildningen i Skåne.

Överenskommelsen ska synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet. Region Skåne vill bidra till att stärka folkhögskolorna och studieförbundens roll i samhällsutvecklingen. Målet är att tillsammans skapa långsiktiga samarbeten för de gemensamma samhällsutmaningarna som Skåne står inför.

Parterna beslutade att prioritera kompetensförsörjning och arbetsmarknad som samverkansområde. Så vad är skälet till att företrädarna för Region Skåne bortser från folkbildningen i den här gemensamma samhällsutmaningen?

Oavsett skäl, så gör man ett misstag som inte involverar folkbildningen i sin satsning på att stärka kompetensförsörjningen. En studie som kommer att presenteras i Almedalen visar att arbetslösa individer som deltagit i studiecirkel har större sannolikhet att få ett arbete inom tre år. Starkast är sambandet för utrikes födda deltagare.

Folkbildningen har en stor verksamhet med utrikes födda. Till exempel har Studieförbundet Vuxenskolan studiecirklar i Nytt jobb i nytt land som motiverar, tipsar och visar vägar till jobb för den som är ny i Sverige, men också insatser för att stärka nyanländas nätverk och kompetens genom projektet Etablering i förening.

Studieförbunden har sedan 2015 arbetat med att erbjuda Svenska från dag ett och samhällsorientering bland asylsökande och nyanlända. Att inte ta vara på vår kunskap, erfarenhet och engagemang i den fortsatta etableringen är att slösa med resurser.

Vi uppmanar alliansen i Region Skåne - Ta ert ansvar som part i överenskommelsen mellan Region Skåne och folkbildningen,  och bjud in folkbildningen, inte bara kommunerna, till runda bordssamtal om hur vi kan samverka kring kompetensförsörjning och få fler skåningar i jobb.

Här är allians för Skånes debattartikel >>>
Här är replik från Skånes studieförbund, resp folkhögskolor, i samverkan >>>

Åsa Björk
regionchef Studieförbundet Vuxenskolan Skåne