Tillbaka

Samhällsaktörerna: Samtal om civilsamhället i samhällskrisen

Det här avsnittet av SAMHÄLLSAKTÖRERNA är en del av Studieförbundet Vuxenskolans serie Plats för samtal och sändes 30 juni 2020, under det som skulle ha varit Almedalsveckan. Här kan du se övriga avsnitt av Plats för samtal som sändes den veckan.

Här nedan kan du se samtalet om civilsamhället i samhällskrisen som sändes från Skåne.

Hur har civilsamhället agerat i den pågående coronapandemin och hur har det påverkats?

Det är klarlagt att ett aktivt föreningsliv och folkbildning är viktiga förklaringar till den starka tillit människor har till varandra och till samhället. Många organisationer arbetar aktivt med utsatta grupper och har stor betydelse för social hållbarhet. Vad händer med tilliten, demokratin och den psykiska hälsan när förutsättningarna för civilsamhället att verka så kraftigt påverkas av coronapandemin? Hur har organisationerna agerat för att ställa om och ställa upp för sina målgrupper? Och hur har samhället agerat för att stötta och ge rimliga förutsättningar för civilsamhället?

Deltagare i samtalet

  • Mattias Larsson, verksamhetschef Nätverket idéburen sektor Skåne.
  • Anna Mannfalk (M), regionråd Region Skåne samt ordförande i styrgruppen för Överenskommelsen.
  • Samtalsledare: Christian Gustavsson, Studieförbundet Vuxenskolan Skåne.


Här hittar du samtals- och intervjuserien Samhällsaktörerna