Tillbaka

Om Skåneveckan för psykisk hälsa

Skåneveckan för psykisk hälsa 2018

Datum för årets vecka: 8-14 oktober

Om Skåneveckan:
Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka fylld av seminarier, föreläsningar och kulturarrangemang på temat psykisk hälsa. Den genomförs under vecka 41 varje år, i samband med Världsdagen för psykisk hälsa. Skåneveckan hölls för första gången redan 2010 på initiativ av Region Skåne och har sedan dess blivit allt mer omfattande för vart år.

Inför 2017 valde Region Skåne att testa en ny modell för genomförandet och överlåta samordningsansvaret kring veckan till Studieförbundet Vuxenskolan. Det visade sig falla mycket väl ut och Folkhälsoberedningen inom Region Skåne valde därför att ge Studieförbundet Vuxenskolan förnyat förtroende att samordna och utforma veckan även 2018.

Arrangemangen:
Förra årets Skånevecka innehöll rekordmånga arrangemang, då drygt 40 olika aktörer tillsammans erbjöd över 100 arrangemang runt om i Skåne. För första gången livesändes också flera föreläsningar för ökad tillgänglighet och spridning.

Alla som vill kan vara med och hålla i ett arrangemang, vilket genom åren har varit allt från privatpersoner till stora organisationer. Gemensamt är att alla arrangörer själva ansvarar för innehållet i sin/sina programpunkter och också själva står för planering och eventuella omkostnader.
Skåneveckan för psykisk hälsa är inte – och ska inte heller vara en vinstdrivande verksamhet. Vi eftersträvar att alla arrangemang inom veckan ska vara kostnadsfria och öppna för allmänheten.
Privatpersoners ekonomiska status får inte bli ett hinder för delaktighet.

Årets program:
Sista datum att skicka in en programpunkt till årets program är den 17 augusti**
Då kommer den med i det tryckta programmet som skickas ut i början av september,
(Programpunkter inlämnade senare än den 17 augusti läggs in i programmet på hemsidan i mån av tid). Inskick sker i år via ett webbformulär.

**Det är inte längre möjligt att skicka in programunkter till programmet för 2018.Kontakt:
Jenny Sjöö, projektledare
Telefon: 0790-73 47 04
E-post: jenny.sjoo@sv.se