Tillbaka

Studieförbunden bidrar till ett levande och starkt Trelleborg

Publicerad i Trelleborgs Allehanda 181220

Det är riktigt som Mikael Rubin (M) säger i fredagens Trelleborgs Allehanda, att Trelleborg tillhör de kommuner i landet med högst bidrag till studieförbunden sett till folkmängd. För det har Trelleborg blivit uppmärksammat och erkänt som en föregångskommun inom folkbildningen i Sverige.

Däremot är Mikael Rubin felaktigt ute när han säger att studieförbunden får bidrag från kommunen för att betala för friska vuxnas kurser i franska och aktiekunskap. Studieförbunden får bidragen för att kunna genomföra verksamheter och insatser som bidrar till att stärka och utveckla Trelleborgs kommun.

Här finns insatser för att motverka ungas psykiska ohälsa, för att ge möjlighet till äldre att leva ett hälsosamt liv hela livet, för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta i kulturlivet, för att ge nyanlända språkträning och kontaktytor med etablerade svenskar, för att seniorer ska kunna använda digitala tjänster via mobiltelefoner. Men också för att kunna erbjuda föreläsningar, utställningar, föreställningar och andra kulturprogram till Trelleborgs invånare.

Det är också så att vi tack vare det kommunala bidraget har möjlighet att ge det lokala föreningslivet stöd och service i form av att låna våra lokaler, hjälp med inbjudningar och anmälningar, ta hand om faktureringar och i vissa fall till och med vara arbetsgivare när föreningar anlitar frilansande kulturarbetare till olika programverksamheter. Den möjligheten minskar drastiskt med det nya styrets förslag att halvera bidraget till studieförbunden. Och det är inte alls säkert att föreningarna har möjlighet eller är intresserade av att ta hand om det själva trots en väntande höjning av föreningsbidraget.

Den kursverksamhet som Mikael Rubin hänvisar till i fredagens artikel är en mindre del av vår verksamhet i Trelleborgs kommun och är i stort sett självbärande. Det är vår samhällsnyttiga folkbildning för personer, grupper och föreningar som mest behöver bildningsinsatser som kommer att drabbas av nedskärningen. Det finns risk att kommunen själv kommer att få bära kostnaden för de uteblivna folkbildningsinsatserna.

Låt oss istället se hur folkbildningen som en central del av den idéburna sektorn, och det offentliga tillsammans kan verka för ett levande och starkare Trelleborg. Precis i den anda som överenskommelsen Trelleborg Tillsammans bygger på! Eller står inte kommunen längre bakom den?

 

Eva Karin Hempel, ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Skåne

Åsa Björk, regionchef Studieförbundet Vuxenskolan Skåne