Lättläst version saknas
Tillbaka

Studieförbunden har en stor betydelse i samhället

Hej Ann-Helen Nilsson!
Du är relativt ny distriktsordförande för Centerpartiet i Skåne! Berätta först gärna lite kort om dig själv och vad som driver dig i ditt samhällsengagemang.
Jag är en kvinna som är på en bra plats i livet, bosatt i centrala Skurup. Sedan 20 år tillbaka är jag egen företagare och driver ett fastighetsbolag. Parallellt har jag också varit verksam i ett lantbruksföretag. Hela mitt liv har jag varit samhällsintresserad och engagerad i politiken. Började som 14 åring i CUF och därefter fortsatt i Centerpartiet.

- Vilka är Centerpartiets viktigaste frågor och fokus i Skåne framåt?
Centerpartiets viktigaste frågor i Skåne är att medborgarna får vård i rätt instans. Primärvården måste öka tillgängligheten för att avlasta akutsjukvården. Äldre ska få en möjlighet att erhålla besök av ett läkarteam i hemmet. Vården ska finnas tillgänglig över hela Skåne, såväl på landsbygd som i olika stadsdelar.

Det är viktigt att maten tillagas i anslutning till serveringsstället, t ex lokala sjukhuskök och att vi använder lokalproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Mat ska inte åka runt på våra vägar och bli åksjuk. 

Vi vill säkerställa att användarna kan lita på att kollektivtrafiken fungerar. Jobba för att den lokala trafiken stärks i synnerhet på den östra sidan av Skåne. Göra det prismässigt intressant för medborgarna att välja att åka kollektivt.

Fokus framåt är att synliggöra Centerpartiets liberala politik i Skåne och visa att vi är ett bra alternativ. Vi ska bygga en politisk plattform inför valrörelsen 2026.

- Hur ser du på folkbildningens värde för samhället och på studieförbundens roll idag?
Centerpartiet tycker att folkbildning har ett stort värde i samhället. Det handlar om att ge människor en andra chans i livet, om man inte har lyckats i skolan eller vill vidareutbilda sig och få en spetskompetens men också om att stärka medborgarkunskapen.

Min uppfattning är att studieförbunden har en stor betydelse i samhället. Till exempel att vara en mötesplats för medborgarna, det finns alltför många människor som känner sig ensamma och inte har någon plattform för sociala sammanhang.

- Vilken betydelse har Studieförbundet Vuxenskolan för Centerpartiet?
Centerpartiet behöver stärka sin röst i politiken. Vi har många nya in den kommunala politiska organisationen och behovet av utbildning är oftast stort i början av mandatperioden. Där har Studieförbundet Vuxenskolan en viktig roll som vårt studieförbund. Det handlar om rättigheter och skyldigheter i en demokrati. Att våra politiker erbjuds en verktygslåda att jobba med i kommunpolitiken och får möta likasinnade under utbildningen.

Tack för intervjun och lycka till med ditt uppdrag!