Lättläst version saknas
Tillbaka

Unga som anhöriga - de som finns men inte syns

Webbinarium 11 oktober 2023, en del av Skåneveckan för psykisk hälsa.

Att vara anhörig är ofta en flerdimensionell roll – oro, skuld, skam, kärleksfull, tungrodd, otillräcklighet. Oftast pratar vi om anhörigskap i en vuxen kontext, som partner, som vuxet barn till en sjuk förälder eller som förälder till ett sjukt barn. Men hur är det att vara ung och ha föräldrar, syskon, far- eller morföräldrar eller kompisar som har psykisk eller fysisk sjukdom, funktionsnedsättning, missbrukar eller dör? Är anhörigrollen annorlunda för barn och unga, är det viktigt att benämna specifikt det unga anhörigskapet, och vilket typ av stöd finns det för unga som är anhöriga?

Under webbinariet får vi lyssna till olika perspektiv på vad det unga anhörigskapet innebär.

Medverkande:

Lina Persson, projektledare #vägraskuld, Studieförbundet Vuxenskolan regionförbund Västra Götaland
Johanna Azar, verksamhetschef Maskrosbarn Camilla Eriksson, samordnare på Familjehuset i Helsingborg stad
Per Einarsson, regionråd (KD) och ordförande för Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne.

Samtalet leds av Rebecca Sjöstrand, utvecklingsledare Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne.

Har du frågor om webbinariet? Välkommen att kontakta Rebecca Sjöstrand, utvecklingsledare på SV regionförbund Skåne: rebecca.sjostrand@sv.se