Lättläst version saknas
Tillbaka

Vägen tillbaka till skolan - om problematisk skolfrånvaro och NPF-diagnoser

Webbinarium 12 oktober 2023, en del av Skåneveckan för psykisk hälsa.

Det saknas idag samlad nationell statistik på hur omfattande skolfrånvaron är i svenska skolor idag, och inte heller statistik på hur barn med funktionsnedsättning klarar skolan. För barn med NPF-diagnos är det i många fall svårt med skolans miljö, bristande stödfunktioner och psykisk ohälsa, vilket kan leda till långvarig problematisk skolfrånvaro. Vad innebär det för barnet och familjen när inte skolan fungerar? Vilka konsekvenser kan det få för tillvaron och framtiden? Vilka resurser finns hos skolan för att tilldose alla barns rätt till utbildning? Vilka politiska förslag finns det i frågan? Allt detta samtalar vi från olika perspektiv.

Medverkande:
Susanne Berneklint, projektledare Riksförbundet Attention
Anna Högberg, specialpedagog åk 7-9 på Söderkullaskolan Malmö stad
Anton Sauer, gruppledare för Centerpartiet i Malmö
Samtalet leds av Rebecca Sjöstrand, utvecklingsledare på Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne.

Har du frågor om webbinariet? Välkommen att kontakta Rebecca Sjöstrand, utvecklingsledare på SV regionförbund Skåne: rebecca.sjostrand@sv.se