Webbinarium: Psykisk hälsa i spåren av coronapandemin

Här kan du se webbinariet "Psykisk hälsa i spåren av coronapandemin" i efterhand.  Panelsamtalet hölls den 7 oktober 2020. 

Deltagare:
Per Einarsson, ordförande i regionala psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Jeanette Heilmann, regionansvarig för Suicide Zero

Samtalsledare är Christian Gustavsson, kommunikationsstrateg på Studieförbundet Vuxenskolan Skåne.

Under webbinariet, som är en del av Skåneveckan för psykisk hälsa, lyftes frågor som: Hur påverkar coronapandemin den psykiska hälsan? Söker sig fler till psykiatrin och till hjälporganisationernas stödlinjer? Vad kan samhället göra för att motverka psykisk ohälsa i pandemins spår? Hur kan olika aktörer från offentlig och idéburen sektor samverka för att stärka den psykiska hälsan?