Styrelse

Styrelsen för SVs Regionförbund i Skåne är följande:

Befattning
Namn                      E-postadress / Telefon
Ordförande  Monica Hildingson monica.hildingson@gmail.com
070-268 79 96
Vice ordf.
(repr. C)
Lars-Göran Wiberg  wiberglgw@gmail.com
070-545 24 78
Ledamot Bengt Svensson svenssonbengt@hotmail.com
070-607 15 05
Ledamot Stig Hellemarck stig.hellemarck@folkdansringen.se
076-064 72 40
Ledamot Lars-Göran Karlsson larsgoran.k@outlook.com
070-943 68 25
Ledamot Kerstin Lingebrant kerstin.lingebrant@sv.se
076-097 11 29
Ledamot Maria Bohr-Frank maria.bohr.frank@remmarlov.se
070-298 52 90
LRF Eva Karin Hempel evakarin.hempel@sv.se
070-810 37 78
Liberalerna Gisela Nilsson gisela.nilsson@liberalerna.se
070-539 00 54
     
Ledamot Vi Unga Vakant
 
     
Adjungerad    
SPF Seniorerna Anneli af Klinteberg anneliafk@gmail.com
070-525 66 30