Styrelse

Styrelsen för SVs Regionförbund i Skåne är följande:

Befattning
Namn                      E-postadress / Telefon
Ordförande
(repr. LRF)
Eva Karin Hempel evakarin.hempel@sv.se
070-810 37 78
Vice
Ordförande
Monica Hildingson  monica.hildingson@gmail.com
070-268 79 96
Ledamot Bengt Svensson svenssonbengt@hotmail.com
070-607 15 05
Ledamot Stig Hellemarck stig.hellemarck@swipnet.se
076-064 72 40
Ledamot Lars-Göran Karlsson larsgoran.k@gmail.com
070-823 62 00
Ledamot Lars-Erik Lindberg lars.erik.lindberg@sv.se
070-838 52 56
Ledamot Kerstin Lingebrant kerstin.lingebrant@sv.se
076-097 11 29
Centerpartiet Lars-Göran Wiberg wiberglgw@gmail.com
070-545 24 78
Liberalerna Gisela Nilsson lib.hjarup@gmail.com
070-539 00 54
     
Ledamot Vi Unga Vakant
 
     
Adjungerad    
SPF Seniorerna Anneli af Klinteberg anneliafk@gmail.com
070-525 66 30