Styrelse

Styrelsen för SVs Regionförbund i Skåne är följande:

Befattning      Namn                      E-postadress / Telefon
Ordförande
(Ledamot LRF)
Eva Karin Hempel evakarin.hempel@sv.se
070-810 37 78
Vice ordförande Monica Hildingson  monica.hildingson@gmail.com
070-269 79 96
Ledamot Bengt Svensson svenssonbengt@hotmail.com
070-607 15 05
Ledamot Stig Hellemarck stig.hellemarck@swipnet.se
076-064 72 40
Ledamot Lars-Arne Fyhr lafyhr@gmail.com
070-823 62 00
Ledamot Lars-Göran Karlsson larsgoran.k@gmail.com
070-943 68 25
Ledamot Ola Forslin

ola.forslin@opusvista.se

     
Ledamot Vi Unga  Vakant
 
     
Adjungerade    
Centerpartiet Lars-Erik Lindberg lars-erik.lindberg@centerpartiet.se
070-838 52 56
Liberalerna Lars Hellström lars.hellstrom@liberalerna.se
076-820 70 80
SPF Seniorerna Ann Mari Storm annmari.storm@tele2.se
070-653 98 11
Ers SPF Seniorerna Anneli af Klinteberg anneliafk@gmail.com
070-525 66 30