Styrelse

Styrelsen för SVs Regionförbund i Skåne är följande:

Befattning
Namn                      E-postadress / Telefon
Ordförande  Monica Hildingson monica.hildingson@gmail.com
070-268 79 96
Vice ordf.
(repr. C)
Lars-Göran Wiberg  wiberglgw@gmail.com
070-545 24 78
Ledamot Bengt Svensson svenssonbengt@hotmail.com
070-607 15 05
Ledamot Stig Hellemarck stig.hellemarck@folkdansringen.se
076-064 72 40
Ledamot Lars-Göran Karlsson larsgoran.k@gmail.com
070-943 68 25
Ledamot Kerstin Lingebrant Vinka kerstin.lingebrant@sv.se
076-097 11 29
Ledamot Ewa Langerbeck ewa@heimbeck.se
070-546 83 73
Repr. LRF Renée Carlsson renee.carlsson@lansforsakringar.se
073-318 29 96
Repr. Liberalerna Elsa von Friesen elsa.von.friesen@liberalerna.se
070-551 01 34
Repr. SPF Seniorerna Ulla Arvidsson ulla.arvidsson@sv.se
070-897 18 19