Utvecklingsledare till SV Skåne

Ladda hem annonsen som pdf

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi satsar för framtiden för att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur!

Kort introduktion till SV Skåne
SVs regionförbund i Skåne (SV Skåne) ansvarar för att driva den regionala verksamheten i Skåne, samt svarar för kontakter och relationer med Region Skåne, regionala myndigheter, organisationer och institutioner. SV Skåne ska stödja SV-avdelningarnas utvecklingsarbete. SV Skåne har också till uppgift att stödja SVs grund-, medlems- och samverkande organisationer på regional nivå. Läs mer om oss: www.sv.se/skane

Om rollen
Som utvecklingsledare har du till uppgift att ta fram och utveckla vår långsiktiga kompetensstrategi samt aktuell utbildningsplan för SV Skåne och våra lokalavdelningar och för SVs cirkelledare i Skåne. I tjänsten ingår också att ta fram utbildningar för och i samverkan med våra grund-, medlems- och samverkansorganisationer. Du kommer såväl att ansvara för nuvarande utbildningar som att utveckla nya utbildningar efter behov. Utvecklingsledaren är en van projekt- och processledare, där du förväntas leda projekt framåt, men också söka externa medel för nya projekt.

Din profil
- Har eftergymnasial utbildning eller motsvarande
- Digital kompetens – Bidrar och driver på den digitala förändringen av folkbildningen. Kan snabbt sätta dig in i och använda nya program och tillämpa nya arbetssätt.
- Mötesledning/facilitering – Kan leda möten så det blir effektiva och resultatskapande. Kan anpassa metod och mötesstruktur till olika syften och att tydlighet skapas för deltagarna.
- Pedagogik och lärande – Har kunskap om folkbildningens pedagogik och lärande.
- Konsultativt arbetssätt – Kan lyssna in behov, föreslå folkbildningsverksamhet, kompetensutvecklingsinsatser som passar gruppen och kan stimulera dessa till lärande och utveckling.
- Dialog och budskap – Kan anpassa ditt sätt att kommunicera på efter person och situation.
- Skriftlig kommunikation – Kan uttrycka dig väl och anpassa ditt skriftliga språk efter syfte och målgrupp.
- Projektledning – Kan arbeta projektorienterat och är förtrogen med de olika faserna för att driva projekt mot tydliga mål och ställda tidsramar.
- Föreningskunskap – Har förståelse för vad det betyder att organisera sig i föreningslivet och för föreningslivets betydelse i samhället.

Det är meriterande om du
- Har kunskap om, och erfarenheter av, den idéburna sektorn
- Har erfarenhet av folkbildningsverksamhet eller studieförbund

Övrigt
Heltids tillsvidareanställning med målstyrd arbetstid, där du har stor frihet att förlägga ditt arbete efter verksamhetens behov.
Tillträde enligt överenskommelse
Placering Lund.

Vi tillämpar 6 månaders inledande provanställning. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför arbetsplatsen och ser gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.

Kontaktpersoner
Åsa Björk, Regionchef: 0701-450234 eller asa.bjork@sv.se
Facklig representant för Unionen, Michelle Sandberg 010-1733909 eller michelle.sandberg@sv.se

Du söker tjänsten genom att skicka CV och motivering vad du kan bidra med i rollen som Utvecklingsledare och varför just du vill jobba tillsammans med oss.

Ansökan skickas till: rekrytering.regionforbundetskane@sv.se
Sista ansökningsdag 2020-11-12

Ladda hem annonsen som pdf

Varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan!