Åsa Björk

Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare inom bl.a. SPF Seniorerna, hantverk, kultur och projektet "Passion för livet".

SVs Regionförbund i Skåne
Fabriksgatan 2 F
222 35 LUND

Telefon: 070-145 02 34
E-post: asa.bjork@sv.se