Christina Persson

Administratör/verksamhetsutvecklare
Utbildnings- och arrangemangsadministration, utskrifter, rapporter, statistik samt telefon.

SVs Regionförbund i Skåne
Fabriksgatan 2 F
222 35 LUND

Telefon: 046-10 26 60 (vx)
E-post: christina.persson@sv.se