Lättläst version saknas

Nyhetsbrev nr 2 2015

 


Folkbildningen har en viktig roll när det gäller integration, inte minst när det gäller att sprida kunskap, skapa samtal och förändra attityder. Men också när det kommer till konkreta insatser för att till exempel stödja nyanländas etablering i samhället. Bland annat detta kan du läsa om i flera artiklar i detta nyhetsbrev.

I det här nyhetsbrevet kan du läsa om:
  • Folkbildning i etableringsplan för nyanlända
  • Livliga samtal på SV ARENA Integration
  • SV partner i etableringsprojekt i Trelleborg
  • Tjejer på scen i ny långsiktig musiksatsning
  • Debatt: Involvera idéburna organisationer i etablering av nyanlända flyktingar 
  • Kurs: Juridik för föreningar
Folkbildning i etableringsplan för nyanlända
Folkbildning och föreningsliv är i centrum när insatser för att etablera nyanlända flyktingar i samhället utvecklas i Skåne. Genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen och idéburen sektor ska intresserade nyanlända komma in i samhället genom aktiviteter i föreningslivet. Läs vidare
Livliga samtal på SV ARENA Integration
När Studieförbundet Vuxenskolan under mars arrangerade tre stycken dialogmöten om integration i Skåne fylldes lokalerna av närmare etthundra samtalssugna deltagare.
Träffarna gick under namnet SV ARENA Integration och arrangerades i Malmö, Eslöv och Hässleholm. Läs vidare
Arbetsmarknadstranieeprogam för nyanlända ungdomar
I Trelleborg har kommunen, näringslivet och folkbildningen gått samman och format ett projekt för att underlätta och snabba på etableringen av nyanlända ungdomar i kommunen. Kommunen äger projektet där Studieförbundet Vuxenskolan genomför samhällsorienterande kurser och näringslivet står för mentorskap.. Läs vidare
Tjejer på scen i långsiktig musiksatsning
– Premiären överträffade våra förväntningar! Över 20 unga tjejer och transpersoner samlades, spelade i nya och gamla bandkonstellationer, pratade om musik, och hade låtskrivarworkshop tillsammans. säger Anna Edström, verksamhetsutvecklare hos Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö. Läs vidare
Debatt: Involvera idéburna organisationer i etablering av nyanlända flyktingar
Den idéburna sektorn har en unik kompetens och förmåga att göra insatser för nyanlända flyktingar som vill lära sig det svenska språket, bygga upp sociala nätverk och få en bättre hälsa. Regeringen måste gå från kunskap till handling när det gäller den idéburna sektorns betydelse, skriver Daniél Tejera, ordförande för Nätverket Idéburen sektor Skåne. Till debattartikeln på sydsvenskan.se
Kurs: Juridik för föreningar
Under en heldag den 9 maj kommer Karin Källström, författare till boken "Juridikboken för ideella föreningar" att ge en grundkurs inom föreningsjuridiken. Kursen kommer bland annat att ge kunskaper kring grundläggande föreningsrätt, som exempelvis stadgars funktion och innehåll, hur beslut fattas och om hur felaktiga föreningsbeslut kan angripas.
Se inbjudan och anmäl dig här
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook