Tillbaka

Program för Dalby

tisdagen den 8 oktober

Upptäck tidiga signaler hos personer som inte mår bra!
Du får en inblick på de vanligaste psykiatriska tillstånden som hjälper dig att upptäcka olika slag av psykiskt lidande och hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt. Genom kunskap minskar fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och sjukdom och därigenom lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering. En så tidig hjälp som möjligt främjar också tillfrisknande och en kortare återhämtningsperiod. Vinsterna är många - tryggare personal, minskar sjukskrivningarna och mindre kostnader.

Föreläser gör Birgitta Geijer på Ethos utbildning AB, Birgitta är utbildad och med lång erfarenhet som Instruktör i MHFA: Första hjälpen i psykisk hälsa, Master i Neuropsykologi, vårdlärare och sjuksköterska.
Vi bjuder på kaffe/te och frukt.
Målgrupp för denna föreläsning: Personal inom Lunds kommun
Klockan 10:00 – 12:00, Dalbybadet/konferenslokal, Lögarevägen 10-12, Dalby
Anmälan: Kristina Larsson, Fritidsförvaltningen, kristina.larsson@lund.se eller på nr 046-359 66 44


Upptäck tidiga signaler hos personer som inte mår bra!
Du får en inblick på de vanligaste psykiatriska tillstånden som hjälper dig att upptäcka olika slag av psykiskt lidande och hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt. Genom kunskap minskar fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och sjukdom och därigenom lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering. En så tidig hjälp som möjligt främjar också tillfrisknande och en kortare återhämtningsperiod.

Föreläser gör Birgitta Geijer på Ethos utbildning AB, Birgitta är utbildad och med lång erfarenhet som Instruktör i MHFA: Första hjälpen i psykisk hälsa, Master i Neuropsykologi, vårdlärare och sjuksköterska.
Vi bjuder på kaffe/te och frukt.

Målgrupp för denna föreläsning: Allmänheten
Klockan 18:00 – 20:00, Dalbybadet/konferenslokal, Lögarevägen 10-12, Dalby
Vid frågor kontakta: Kristina Larsson, Fritidsförvaltningen  kristina.larsson@lund.se eller 046-359 66 44


onsdagen den 9 oktober

Chatta med psykiatrins politiker
Passa på att ställa frågor eller komma med förslag på förbättringar. Från Region Skånes nämnd för psykiatri medverkar bl a ordförande Per Einarsson (Kd), 1:e vice ordf Charlotte Bossen (C) och 2:e vice ordf Maria Nyman Stjärnskog (S).
Klockan 17:00 – 20:00, chatten hittar du på: skane.se/skaneveckan