Tillbaka

Program för Höör

 

onsdagen den 9 oktober


Chatta med psykiatrins politiker
Passa på att ställa frågor eller komma med förslag på förbättringar. Från Region Skånes nämnd för psykiatri medverkar bl a ordförande Per Einarsson (Kd), 1:e vice ordf Charlotte Bossen (C) och 2:e vice ordf Maria Nyman Stjärnskog (S).
Klockan 17:00 – 20:00, chatten hittar du på: skane.se/skaneveckan

 

torsdagen den 10 oktober


Ångesthantering
En föreläsning av  Monica Jönsson som tar upp vad ångest är, varför vi har den och vad vi kan göra när den blir ett problem.
Klockan 13:00 – 13:45, Sanatorievägen 28, Höör
Antalet platser är begränsat, anmälan görs via e- post till sandra.rosdahlnilsson@humana.se senast den 3/10.


Att möta personer med Autism
Föreläsning med Josephine Nemark, psykolog som beskriver hur autism kan påverka livet för personer med denna problematik samt vad vi som möter dessa personer kan tänka på för att underlätta mötet.
Klockan 14:00 – 14:45, Sanatorievägen 28, Höör
Antalet platser är begränsat, anmälan görs via e- post till sandra.rosdahlnilsson@humana.se senast den 3/10.


Att arbeta med Samsjuklighetsproblematik vid psykisk sjukdom och missbruk
Humana har verksamheter som är specialiserade på att hjälpa personer med svår psykisk ohälsa och ett samtidigt missbruk av alkohol/narkotika. I denna föreläsning berättar Tobias Widar, Bitr. Regionchef hur Humana arbetar och varför.
Klockan 15:00 – 15:45, Sanatorievägen 28, Höör
Antalet platser är begränsat, anmälan görs via e- post till sandra.rosdahlnilsson@humana.se senast den 3/10.


Första hjälpen till psykisk hälsa – ett sätt att möta våra nya folksjukdomar
Den psykiska ohälsan är idag ett folkhälsoproblem som behöver mötas av fler än bara vårdpersonal. Föreläsare Tobias Widar, Instruktör Mental Health First Aid beskriver omfattningen av problematiken och visar varför vi behöver lika många som kan ge första hjälpen vid psykiska nödlägen som vi har som kan ge hjärt- & lungräddning vid somatiska nödlägen.
Klockan 17:00 – 17:45, Sanatorievägen 28, Höör
Antalet platser är begränsat, anmälan görs via e- post till sandra.rosdahlnilsson@humana.se senast den 3/10.

Träffa Humana!
Humana har flera verksamheter i och omkring Höör. Denna kvällen har du möjlighet att träffa flera av våra föreståndare som ansvarar för dessa verksamheter för att ställa frågor, lämna synpunkter eller diskutera samverkansfrågor. Under kvällen håller även vårt Aktivitetscenter på Sanatorievägen 7 öppet så du kan se vad vi erbjuder för sysselsättning eller besöka vår lilla butik där vi säljer lite smått & gott som vi producerat.
Klockan 18:00 – 19:99, Sanatorievägen 28, Höör
Antalet platser är begränsat, anmälan görs via e- post till sandra.rosdahlnilsson@humana.se senast den 3/10.