Lättläst version saknas
Tillbaka

Program för Malmö

 

måndagen den 7 oktober

Slå dig ner för ett samtal om psykisk hälsa
Café Lajvet är en mötesplats för unga kvinnor med psykisk ohälsa som varje dag bemannas av två vuxna kvinnliga volontärer som är tillgängliga för samtal och individuellt stöd. Vi finns här för dig. Vi tror på kraften i det medmänskliga samtalet.
Klockan 15:00 – 18:00, varje dag 7-13/10,
Café Lajvet, Kärleksgatan 5, Malmö


Meningsfull vardag - fokus på välmående
Vi tittar närmare på hur vi kan arbeta för att stötta personer med ökade sårbarheter till en mer fungerande och meningsfull vardag. Vi fokuserar på stresskänslighet, individers stresstriggers och stresshanteringstekniker.
Klockan 17:00 – 19:30, Sverigehälsan, Nils Forsbergsgatan 3, Malmö
Anmälan via: https://www.sverigehalsan.se/seminarier/

 

tisdagen den 8 oktober

Digitala världars påverkan på ungas psykiska hälsa
Mind har i samarbete med forskare och Facebook tagit fram en rapport om hur digital teknik påverkar barns och ungas psykiska välbefinnande. Idag behövs kunskap och vägledning kring hur vi ska hantera den alltmer digitaliserade världen. Hör psykologen och författaren Siri Helle berätta om rapporten. Ett samarrangemang med ABF Malmö.
Klockan 09:30-12:00, ABF Malmö, Spånehusvägen 47, Malmö
Anmälan till: hanna.kihlander@mind.se


Öppet Fontänhus
Vi välkomnar alla till öppet hus på Fontänhuset Malmö tisdagen den 8 oktober mellan 13.00 till 19.00.
Det blir rundvandring i huset och genomgång av vår verksamhet där våra medlemmar är guider. Det kommer även att finnas en enklare förtäring. För mer information kontakta herbert.tinz@fontanhuset.se
Klockan 13:00 – 19:00, Fontänhuset Malmö, Engelbrektsgatan 14, Malmö

 

Att prata om självmord
Självmordslinjen är en stödlinje som bemannas av volontärer alla dagar året om. Kom och lyssna på våra erfarenheter av hur vi med hjälp av medmänskliga samtal förebygger självmord. På plats finns Helén Thorén, Minds verksamhetsledare i Malmö samt flera av våra volontärer. Som besökare har du också möjlighet att få se okalerna där Självmordslinjen sitter och tar emot sina samtal. Ett samarrangemang med ABF Malmö.
Klockan 15:00-18:00, Mosaiken, Porslinsgatan 3, våning 3, Malmö


En kväll om självskadebeteende och ätstörningar
En kväll om självskadebeteende och ätstörningar ur ett egenupplevt perspektiv. Föreläsare Maria Rasmusson delar med sig av sin resa och ordförande Jessica Andersson och projektledare Conny Allaskog kommer presentera föreningen SHEDOs arbete med självskadebeteende och ätstörningar.
Klockan 18:00 – 20:00, Sensus Studieförbund, Studentgatan 2, Malmö


onsdagen den 9 oktober

Att arbeta tillsammans för förändring
Vi behöver varandra och är beroende av andras gensvar. En föreläsning med psykologen Paul Benér om relationens betydelse för den psykiska hälsan – om anknytning och att förändra invanda strategier.
Klockan 09:00 – 11:00, Sverigehälsan, Nils Forsbergsgatan 3, 217 54 Malmö
Anmälan via: www.sverigehalsan.se/seminarier/


Chatta med psykiatrins politiker
Passa på att ställa frågor eller komma med förslag på förbättringar. Från Region Skånes nämnd för psykiatri medverkar bl a ordförande Per Einarsson (Kd), 1:e vice ordf Charlotte Bossen (C) och 2:e vice ordf Maria Nyman Stjärnskog (S).
Klockan 17:00 – 20:00, chatten hittar du på: skane.se/skaneveckan


Så får du det livsviktiga ljuset
En föreläsning av Thorbjörn Lajke, docent i miljöpsykologi om hur tillgång till ljus påverkar vår psykiska hälsa.
Klockan 18:00-19:30, Kirsebergs kulturhus, Kronetorpsgatan 1, Malmö
Anmälan via: http://folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/Kultur-Samhalle/Filosofi-och-idehistoria/Ide--och-lardomshistoria/Malmo/sa-far-du-det-livsviktiga-ljuset/


Att leva med dyslexi av Benny Björkman
Benny trodde länge att han var dum och lat. När han fick diagnosen dyslexi som 35-åring förändrandes hans liv. Idag är han en efterfrågad föreläsare. Han delar med sig av sitt liv som dyslektiker och tipsar om bra verktyg och ny teknik.
Klockan 18:00 – 20:00, Sensus, Studentgatan 2, Malmö


torsdagen den 10 oktober

BUP uppmärksammar Världsdagen för psykisk hälsa
Ta del av det senaste inom barn och ungdomspsykiatri! En heldag där BUP:s egna forskare föreläser om både vanliga tillstånd och suicidprevention. Dagen avslutas med en föreläsning om hälsofrämjande föräldraskap av socionom Mia Börjesson. Läs mer om dagen på: skane.se/skaneveckan
Klockan 09:00 – 19:00, Biograf Panora, Salong 1, Friisgatan 19 D, Malmö


Trauma och tillfrisknande
Psykolog Hanna Dimbodius talar om de psykologiska mekanismerna bakom trauma, traumatisering och tillfrisknande. De flesta återhämtar sig från trauma men för vissa etsar det sig fast och skapar stort lidande och psykisk ohälsa.
Klockan 10:00 – 12:00, Sverigehälsan, Nils Forsbergsgatan 3, Malmö
Anmälan via: www.sverigehalsan.se/seminarier/


Friskvårdsloppet i Malmö 2019
I samband med Världsdagen för psykisk hälsa arrangerar Friskvårdsklubben i Malmö Frisksvårdsloppet (tre olika långa sträckor) genom Slottsparken. Gemensam uppvärmning för de som önskar kl. 10:45 vid Gäddan, Malmö Universitet(utanför hovrätten). Mer information finns på Friskvårdsklubbens hemsida www.fvkmalmo.se
Klockan 11:00 (uppvärmning 10:45), Malmö Universitet, Gäddan, Citadellsvägen 7.


Samverkan på tvären – människan i fokus
I Malmö arrangeras Världsdagen för psykisk hälsa av Lokalt Forum i samarbete med Folkuniversitetet, Malmö universitet, Psykiatri Malmö och Malmö stad. Mer information hittar du på: malmo.se/varldsdagenpsykiskhalsa
Exempel på föreläsare ur programmet är Anders Lundin från värdegrundsfabriken och Per Germundsson från Malmö Universitet samt en rad människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
Klockan 13:00 – 17:00, Malmö universitet, Gäddan, Citadellsvägen 7, Malmö


Lågaffektivt bemötande med Mindfulness
Det lågaffektiva förhållningssättet är nationell standard för LSS men är inte alltid lätt att implementera i verksamheterna. Vi går igenom grunderna och inkluderar mindfulness som stöd för självreglering och återhämtning.
Klockan 17:00 – 19:30, Sverigehälsan, Nils Forsbergsgatan 3, Malmö
Anmälan via: www.sverigehalsan.se/seminarier/

 


fredagen den 11 oktober


Första hjälpen till psykisk hälsa

Tobias Widar går igenom hur man kan hantera kristillstånd kopplade till psykisk ohälsa - en inblick i utbildningsprogrammet MHFA (Medical Health First Aid). Han kommer också prata om samsjuklighet i form av missbruk och psykisk ohälsa.
Klockan 09:00 – 11:30, Sverigehälsan, Nils Forsbergsgatan 3, Malmö
Anmälan via: www.sverigehalsan.se/seminarier/


Undvik empatiutmattning som anhörig
Leva nära någon med psykisk ohälsa innebär ofta känslor av skuld, skam och otillräcklighet. Katarina har i många år arbetat med grupper i mindfulness och självmedkänsla på Anhörigcenter i Lund och pratar om hur man kan bemöta känslorna.
Klockan 13:00 – 15:30, Sverigehälsan, Nils Forsbergsgatan 3, Malmö
Anmälan via: www.sverigehalsan.se/seminarier/


[INSTÄLLT]
Filmen om (H)järnkoll Skåne
Filmen handlar om (H)järnkoll Skånes arbete att minska fördomar och öka förståelsen för psykisk ohälsa. Vi möter personer som lever med psykiska diagnoser och funktionsvariationer och hör om deras liv. Efteråt samtalar vi om filmen.
Klockan 19:00 – 21:00, Garaget, Lönngatan 30, Malmö
Anmälan: Anmälan senast 10/10 till kontakt@hjarnkollskane.com