Äldre är en grupp bla bla ofrivillig ensamhet bla bla