Vår verksamhet

Studieförbundet Vuxenskolan bedriver en bred verksamhet för kunskap, bildning, kultur och utveckling. Vi vänder oss såväl till privatpersoner som organisationer och det offentliga som till exempel kommuner och Region Skåne.

Här kan du läsa mer om våra prioriterade regionala verksamheter i Skåne. Vill du veta mer så hittar du kontaktuppgifter under respeketive verksamhetsområde. Du kan alltid kontakta oss via skane@sv.se 

Här hittar du fler kontaktuppgiter

Regional verksamhet

 • Demokrati & föreningsliv

  Att stärka demokratin är ett av våra huvuduppdrag. Här ryms insatser som Mitt val och Bli en lättläst politiker såväl som Mötesplats...

  Läs mer
 • Folkhälsa & psykisk hälsa

  Att främja den psykiska hälsan är en av samhällets viktigaste uppgifter, särskilt bland unga. Vi samordnar den årliga Skåneveckan för...

  Läs mer
 • Funktionsrätt & egenmakt

  Vi samverkar med en stor del av funktionsrättsrörelsen och gör insatser för att stärka inflytande, hälsa och kunskap hos personer med...

  Läs mer
 • Integration & etablering

  Vi gör insatser för att främja en god integration och att bidra till nyanländas etablering i samhället. Här finns insatser som t ex...

  Läs mer
 • Tillbaka till Vår verksamhet