Regional verksamhet

 • Demokrati

  Att stärka demokratin är ett av våra huvuduppdrag. Här ryms insatser som Mitt val och Bli en lättläst politiker såväl som Mötesplats...

  Läs mer
 • Psykisk hälsa

  Att främja den psykiska hälsan är en av samhällets viktigaste uppgifter, särskilt bland unga. Vi samordnar den årliga Skåneveckan för...

  Läs mer
 • Funktionsrätt

  Vi samverkar med en stor del av funktionsrättsrörelsen och gör insatser för att stärka inflytande, hälsa och kunskap hos personer med...

  Läs mer
 • Integration

  Vi gör insatser för att främja en god integration och att bidra till nyanländas etablering i samhället. Här finns insatser som t ex...

  Läs mer
 • Passion för livet

  Passion för livet handlar om att bryta invanda mönster, bli medveten om förbättringar, gå från ord till handling och göra förändringar...

  Läs mer