Regional verksamhet

 • Demokrati & föreningsliv

  Att stärka demokratin är ett av våra huvuduppdrag. Här ryms insatser som Mitt val och Bli en lättläst politiker såväl som Mötesplats...

  Läs mer
 • Folkhälsa & psykisk hälsa

  Att främja den psykiska hälsan är en av samhällets viktigaste uppgifter, särskilt bland unga. Vi samordnar den årliga Skåneveckan för...

  Läs mer
 • Funktionsrätt & egenmakt

  Vi samverkar med en stor del av funktionsrättsrörelsen och gör insatser för att stärka inflytande, hälsa och kunskap hos personer med...

  Läs mer
 • Integration & etablering

  Vi gör insatser för att främja en god integration och att bidra till nyanländas etablering i samhället. Här finns insatser som t ex...

  Läs mer