Tillbaka

Funktionsrätt & egenmakt

Vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och rätt till full delaktighet i samhället. Studieförbundet Vuxenskolan ska möjliggöra för målgruppen att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka sin vardag, samhället i stort och vår egen verksamhet.

Projektet "Dans för demens" drivs i samarbete med Skånes Dansteater under 2017 och 2018. I projektet utvecklas arbetsmetoder för att leda dansverksamhet för personer med demenssjukdom. Under projektet fortbildas cirkelledare som leder danscirklar för målgruppen i samarbete med våra lokalavdelningar i Skåne.
Region Skåne stödjer verksamheten, som ska stärka samverkan mellan folkbildningen och professionella konst-och kulturaktörer, enligt "Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne".

Parkinson Skåne

FUB Skåne