Tillbaka

Integration & etablering

Att arbeta för en så väl fungerande integration som möjligt är en uppgift för många. Den långa etableringstiden som drabbar nyanlända och utrikesfödda personer i Sverige är en stor utmaning för samhället. Etableringstiden som idag är många år med fokus på att lära sig svenska språket, söka arbete eller utbildning, är en tid som ofta kantas av många tröga processer och höga trösklar.

Studieförbundet Vuxenskolan har lång erfarenhet av självstärkande arbete och har goda förutsättningar att lotsa människor som är nya i Sverige, genom insatser som kan bidra till att korta den långa etableringstiden.

Nytt jobb i nytt land - 9 steg mot ett nytt jobb i nytt land (studiecirkel med handledning)

Change for life - studiecirklar för stärkt hälsa hos nyanlända.

Nyhetscafé - mötesplats med särskilda teman och inbjudna gäster.

Migrationsinfo för alla - Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med tankesmedjan Fores om att ta fram skriften Migrationsinfo för alla i ett praktiskt pocketformat som gör att du alltid kan ha den med dig som stöd i diskussioner kring integration och migration. Läs mer och beställ boken.

 

Här kan du läsa tidigare artiklar om några av våra verksamheter:

Vill du veta mer om vår verksamhet kontakta projektledare Maja Gustafsson på Studieförbundet Vuxenskolan: maja.gustafsson@sv.se