Tillbaka

Integration & etablering

Är du intresserad av att vara med och göra skillnad?
Hos Studieförbundet Vuxenskolan är engagemanget stort och vår verksamhet med asylsökande gör stor skillnad.

Det pågående TIA-projektet ”Passion för livet-Integration” drivs i Vittsjö med stöd från Länsstyrelsen. Projektets målgrupp är asylsökande och syftar till att främja målgruppens hälsa. Studiecirklarna syftar till att bidra med meningsfulla insatser under asyltiden, för en bättre och snabbare etablering. Inom ramen för projektet utbildar vi nya cirkelledare som kommer att starta upp cirklar under året.

Projektet Nyhetscafé på turné kommer under vårterminen 2018 att besöka olika bibliotek i Skåne för att skapa mötesplatser för samhällsinformation och samtal. Nyhetscafé startades 2015 av journalisten Ali Alabdallah som ett lokalt initiativ på Landskrona bibliotek och har nu spridit sig till fler kommuner i Skåne.  

Tillsammans med Ali drivs projektet som, skapar möten mellan människor och lyfter olika perspektiv kring frågor som har med integration att göra. Projektet finansieras av Region Skåne.

Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med tankesmedjan Fores om att ta fram skriften Migrationsinfo för alla i ett praktiskt pocketformat som gör att du alltid kan ha den med dig som stöd i diskussioner kring integration och migration. Läs mer och beställ boken.

Sedan hösten 2015 erbjuder vi studiecirklar för asylsökande i svenska språket och om det svenska samhället på uppdrag från regeringen. Vi gör det på många olika sätt och på många olika platser. Läs om några av våra verksamheter här:

Du kan vara med och bidra till att stärka och utveckla vår verksamhet med asylsökande. Är du intresserad av det eller vill veta mer om vår verksamhet kontakta projektledare Maja Gustafsson på Studieförbundet Vuxenskolan: maja.gustafsson@sv.se