Vår verksamhet

Här hittar du information om projekt och satsningar som berör hela Skåne.

Asylsökande och integration
Studieförbundet Vuxenskolan genomför verksamhet med asylsökande på många platser i Skåne. Verksamheten handlar om att träna svenska språket, få en orientering om svenska samhället och en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Många volontärer engagerar sig genom oss, det kan du också göra. Läs mer om Asylsökande och integration


Passion för livet
Passion för livet handlar om att bryta invanda mönster, bli medveten om förbättringar, gå från ord till handling och göra förändringar i det egna livet som gör skillnad. Studieförbundet Vuxenskolan Skåne driver verksamheten på uppdrag av Region Skåne. Läs mer om Passion för livet