Nätverk-Aktivitet-Dialog

Projektet syftar till att utveckla metoder för att ge nyanlända tillgång till nätverk, språkträning och kontakter genom aktiviteter inom den idéburna sektorn.

Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne är projektpartner och bistår med föreningssamordnare för området Mellanskåne.

Projektet är ett delprojekt i den regionala utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne.

Genom att få tillgång till och delta i olika aktiviteter kan nyanlända knyta kontakter och bygga sociala nätverk. Den idéburna sektorn (föreningar, studieförbund, folkhögskolor, samfund, kooperativ, sociala företag, stiftelser etc.) utgör mötesplatser där människor med olika bakgrund samlas kring gemensamma intressen. För att underlätta för nyanlända att hitta till dessa sammanhang och genom dessa bli delaktiga i samhället, utvecklar projektet NAD strategiska samarbeten mellan offentliga och idéburna aktörer. Verksamheten sker i samverkan mellan NÄTVERKET, Länsstyrelsen, Region Skåne, och kommuner, arbetsförmedlingar och lokala idéburna organisationer.

NÄTVERKET har sedan 2012 anställt en regional processledare som arbetar övergripande med frågan om hur tvärsektoriell samverkan kan skapas inom etableringssystemet. Under 2013-2014 utvecklades metoden NAD. NAD är en metod för hur man i etableringsplaner kan skapa hälsofrämjande, språkfrämjade och nätverksbyggande föreningsaktiviteter för nyanlända.  

Utvärderingarna (finns att läsa nedan) visade att metoden var lyckad, såväl för deltagarna som organisationerna och hösten 2014 beslutade Region Skåne att bevilja medel för en uppskalning och utveckling av projektet (Projektplan finns att läsa här nedan). 

Fram tills december 2016 kommer fyra regionala föreningssamordnare från olika idéburna organisationer (varav en från SV), arbeta tillsammans med processledaren och fyra handläggare från Arbetsförmedlingen för att få till föreningsaktiviteter för nyanlända i etableringsplan.

Mer information om NAD på NÄTVERKET idéburen sektor Skåne

För kontakt med NAD:
Joakim Starkenberg
Föreningssamordnare Mellanskåne
joakim.starkenberg@sv.se
Tel. 0721-68 12 68

Henrik Nilsson
Projektledare Skåne
henrik@natverket.org
Tel. 0735-20 09 35