Läskraft

- Högläsning för personer med demens.

Högläsning är en uppskattad aktivitet som skapar samvaro, samtal och stimulans. Att läsa är ett sätt att skaffa sig information men det handlar lika mycket om att få upplevelser och att lära känna andra människors villkor och vardag. Åldrandet innebär ofta att syn och hörsel försämras.

Våra ideellt arbetande högläsare upplever det som mycket givande och de beskriver hur glada och tillfreds de känner sig efter högläsningsstunden. Att göra något för andra - det är en glädje för oss alla.

I projektet Läskraft samarbetar vi med bl a Kommunerna, Biblioteken, Röda Korset och Demensföreningen.

Vill du veta mera eller kanske bli en högläsare i din kommun. Kontakta SV Blekinge, Laila Johansson - 0457-752 92 eller laila.johansson@sv.se

Läskraft på Youtube