Media & kommunikation

Utveckla en digital innovation

Lär dig stegen från idé till färdig digital produkt eller tjänst

- Vilka steg bör tas vid utveckling av en digital innovation?
- Hur går digitalisering av produkter och tjänster till i praktiken?
- Exempel på utvecklingsverktyg och plattformar.
- Ta fram en handlingsplan för utveckling av en egen digital innovation.
- Utveckla en egen digital innovation som arbetsexempel (frivillig uppgift).

Materialkostnad tillkommer och betalas till Uppfinnareverkstaden.