Transport

Få fördjupade kunskaper i hur radarn fungerar och används.
Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, den tillkommer med 550 kronor.