Adobe Lightroom

Adobe Lightroom

Media, foto, film och grafisk formgivning

Du har fångat det du vill på bild men känner att kortet behöver det där lilla extra- bildbehandling är nästa steg! Ljusa upp, öka kontraster, få bilden att ”poppa”… dina bilder blir ”outstanding”.

Målgrupp
Du som har bildredigering programmet Lightroom, arbetat lite med det och känner att du vill lära mig mer!

Mål
Målet med kursen är att du ska bli mer kreativ och få introduktion till fler verktyg att använda i Lightroom.

Innehåll
Ni går igenom hur programmet är uppbyggt och med gemensamma kursbilder repeteras de enklaste funktionerna i framkallningsdelen (beskärning, exponerings kompensation, skuggor, kontrast etc). Det kommer också bli tid för att arbeta med deltagarnas egna bilder. Kursledare finns då till hands och svarar på just de frågor deltagarna har om sina egna bilder. Utifrån frågorna som uppkommer under arbetets gång kommer man i slutet på dagen att ha en gemensam genomgång. Kanske tar vi upp bildspel funktionen, eller copywriter stämpel på bilderna… Lightroom programmet finns tillgängligt på SVs datorer.

Studiematerial
Hänvisningar till sidor på nätet, Youtube, m.m.

Om kursledaren
Cirkelledaren Kristofer Borvall är en mycket duktig pedagog, lyssnar in deltagarna och svarar på alla funderingar. Han varvar praktiska editeringsövningar med teori. Har tidigare haft eget företag som fotograf och hållit i fotokurser under lång tid hos SV.