Media & kommunikation

Adobe Photoshop är det dominerande och kanske mest kända redigeringsprogram för bilder och kan idag i sina senaste versioner hantera 3D och filmer.
I denna kurs får du lära dig att redigera och justera dina bilder som du tagit med mobilkameran eller digitalkamera.

Vi går igenom de vanligaste och mest användbara redigeringar du kan behöva för dina bilder. Lär dig:
- Använda de vanligaste redigeringsverktygen.
- Beskära bilder i olika format och justera till attraktiva bildvinklar.
- Justera kontrast och skärpa.
- Justera färg och nyanser.
- Arbeta med lager som vanliga lager men även justeringslager för effekter.
- Lagermasker för att kunna använda ickeförstörande redigering.
- En massa tips och tricks.

Vi kommer att använda Zoom som distansplattform och det är rekommenderat att deltagarna använder två skärmar för att kursen ska bli smidig att följa. Alternativt kan en surfplatta användas för att följa kursen.
(Instruktioner för att ansluta en extra skärm eller TV mailas ut när kursen startar.)