Engelsk eftermiddag med Afternoon Tea

Engelsk eftermiddag med Afternoon Tea

Övrigt

Välkommen där ledaren Annika Johansson
föreläser om engelskt porslin dess historia, visar olika tea soter och även bjuder på Afternoon Tea!