Hantverk & konst

Kom, och låt svamparna, blommorna, träden och den underbara blekingska naturen inspirera till fantastiska målningar eller personliga dagboksakvareller!

LEDARE: Arkitekt och akvarellist Maria Petersson och Ekolog Urban Emanuelson.

PLATS: Natursköna och kulturrika Möcklö. Här har Urban och Maria hus och ateljé där vi kommer att ha vår bas för helgen. Runt knuten finns fantastiska naturområden och utsikter som vi ska låta oss inspireras av. Deltagarna ska få lärdom både om akvarell- och skissteknik och djupare kunskap om vår blekingska natur och vårt landskap.

INNEHÅLL: Inledningsvis Urban om landskapet, hur det har uppstått, varför det ser ut som det gör och hur allt hänger ihop. Maria inleder med att visa hur hon använder akvarelltekniken på olika sätt för att uppleva, avbilda och förmedla landskapet.
Under de två dagarna går vi till olika landskapstyper som kan vara stränder, hagmarker, ljunghedar och kanske svampmarker. Urban berättar om djur, växter, svampar och landskap och Maria inspirerar var och en till att hitta sin egen teknik för att tolka och avbilda landskapen och dess detaljer.

FÖRKUNSKAPER: Kursen är grundläggande och är öppen för nybörjare och andra som vill friska upp sina kunskaper och färdigheter. Vi behandlar material, färg, tekniker och komposition.

KURSMATERIAL: Du tar med ditt eget material. Material finns även att köpa på plats. En annan möjlighet är att innan helgen besöka Marias galleri (AkvarelleriaMaria, Kyrkogatan 10 Karlskrona) och med henne diskutera lämpligt material att ha med/skaffa.
Mer info hittar du på Marias hemsida www.123minsida.se/MiarkAkvarell

KURSTILLFÄLLENA:
Helgkurs lördag och söndag kl 9:00 - ca 16.00.

I deltagaravgiften ingår förmiddagsfika och lunch.