Djur, natur & miljö

INNEHÅLL:
Ett insektshotell är en viktig boplats för många av våra värdefulla insekter. Många insekters naturliga livsmiljö har försvunnit på grund av förändringar i miljön. Detta är ett sätt att hjälpa dem att hitta en säker plats i din trädgård. Låt nyttiga pollinerare som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor trivas i din närhet eftersom de förbättrar skörden av frukt och bär, samt hjälper till att bekämpa skadeinsekter.

MATERIAL:

LEDARE:
Emil går på utbildningen till trädgårdsmästare och har själv erfarenhet av att ha insektshotell i sin trädgård.