Navigation - Kustskeppare

Navigation - Kustskeppare

Transport

Fortsättning på förarbevis.

Innehåller navigering utomskärs och till havs, mörkernavigering,
sjövägsregler, meteorologi, säkerhet och olycksfall ombord.