Djur, natur & miljö

Nyfiken på bin?
Då är du välkommen till denna kurs som ska ge dig kunskap om binas förunderliga värld.

Teori och praktik varvas och vi vill ge dig inspiration och praktisk förmåga att ta hand om dessa otroliga insekter. Kanske skaffar du din första bikupa? Teoripassen är på SV´s egna lokal i Ronneby, Västra Torggatan 7 och de praktiska tillfällen tillbringar vi i Ronneby Biodlares Bistuga i Sörby.

I samtal och samarbete tar vi oss igenom grundläggande vetande för biodlare.
Inga förkunskaper behövs.

Material som används:
Mina första år som biodlare
Boken finns att köpa av ledaren.

Ledare:
Christer Lindgren och Björn Priscar medlem i Ronneby biodlarförening med lång erfarenhet av bin.