Hälsa & välbefinnande

Investera i din hälsa för att må så bra som möjligt, det handlar om att ta till vara på din kropp, dina tankar och din kunskap.
Vi kommer i denna kurs att diskutera vad vi behöver för att må bra. Varför gör vi som i gör? Vad behöver vi ändra på och hur gör vi det?
Det som verkar svårt kan bli lätt om du vet varför och hur du ska göra - börja din förändring nu med stöd av mig och gruppen!
Syftet med kursen är att:
- öka din självkännedom och få insikt i hur du ska nå dina mål.
- öka din mentala styrka
- få bättre självförtroende och mod att utmana din komfortzon
- utveckla dina relationer
- bli bättre på att hantera stress
- skapa en personlig handlingsplan för hur du vill utvecklas

Kursen är uppbyggd på tre delar.
- Mentalt – hur du tänker
Vad tycker du är viktigt? Gör saker du egentligen inte vill? Har du några begränsande tankar? Hur påverkas vi av vår hjärna?
- Själen – hur du känner
Lyssnar du på dig själv, din intuition? När mår du som bäst? Njuter du av dagen eller rusar du fram? Hur påverkas vi av stillhet och mindfullness?
- Kroppen- hur du gör
Tar du tillvara på din kropp? Är du spänd i musklerna, äter fel eller rör på dig för lite? Hur påverkas vi av kroppen?
Teori kommer att varvas med diskussion och hemuppgifter.

Kursen är varannan vecka

Ledare: Marie Kullving, Certifierad Wellbeing Coach. En coaching som grundar sig på forskning som visat att vi måste ta hand om hela människa för att må bra, både kropp, tanke och själ.