Dator Fortsättning

Dator Fortsättning

Data & IT

Kursen för dig som har grundkunskaperna och vill fortsätta att lära mera.