Data & IT

Datorkunskap
• Grundläggande handhavande av datorn.
• Enkla inställningar
• Förklaring av filer, mappar och ikoner
• Hur Internet fungerar och dess tjänster

Vill du lära dig mer hur datorn används? Hur du startar program och sparar filer på dator? Undrar du vad alla tekniska ord betyder så är detta rätt kurs för dig.
Vi går igenom hur datorn fungerar för dig som användare. Vi förklarar Internet, vad det är och vad det används till samt de tjänster som finns tillgängliga.
Du får veta hur du söker efter information på Internet, hur du skriver e-post, skriver brev eller annat du vill använda datorn till.