Hälsa & välbefinnande

Denna föreställningen kommer att ske helt digitalt.

Välkommen på en digital ”Våga fråga”-föreläsning med Suicide Zero. Under föreläsningen pratar vi om fakta och myter kring självmord.
Att livsomställningar kan innebära en risk, varningssignaler att vara uppmärksam på samt vikten av att förmedla hopp.
Vi pratar också om:
• Hur du som medmänniska kan upptäcka varningstecken på
psykisk ohälsa.
• Vad du kan göra om du misstänker att någon har det tufft.

Föreläsningen varar en timme. Efter föreläsningen finns det utrymme för frågestund med representant från Suicide Zero.

Allt kommer att ske i Zoom. Du kommer att få en lathund vid anmälan om hur du ska kunna delta i föreställningen.
Det är därför extra viktigt att du anmäler med din mailadress.

Föreställningen är helt gratis!