Hälsa & välbefinnande

"Spelberoende och dess koppling till psykisk ohälsa och suicid"

Denna föreställningen kommer att ske helt digitalt.

Under föreläsningen kommer Anders Håkansson (överläkare och forskare vid Lunds universitet, första professur i spelberoende) bl.a. prata om:
- hur utvecklingen kring spel om pengar ser ut i Sverige
- om samhällets roll och vägen framåt för det förebyggande arbetet gällande bl.a. attityder, tillgänglighet och psykisk ohälsa i relation till spel om pengar
- tips och råd i såväl det förebyggande arbetet som i kontakten med personer som har eller riskerar att utveckla ett spelberoende

Målgrupp för dagen är bland annat öppenvård, beroendevård, psykiatrin, övrig hälso- och sjukvård, socialtjänst, kommunal budget- och skuldrådgivning samt chefer och strateger.

Allt kommer att ske i Zoom. Du kommer att få en lathund vid anmälan om hur du ska kunna delta i föreställningen.
Det är därför extra viktigt att du anmäler med din mailadress.

Föreställningen är helt gratis!