Media & kommunikation

Digitalisering från grunden!

Vad är "Digitalisering" och vad kan digitaliseras?

- Vad innebär digitalisering och vad är syftet med att digitalisera?
- Exempel på olika typer av digitaliserade produkter och tjänster.
- Hur kan produkter och tjänster digitaliseras?
- Digitalisering i vår vardag, t.ex. hem, arbetsplats, skola, kommunikation, organisationer, etc.
- Digitalisering med fokus på Industri 4.0, Internet of Things (IoT) och Artificiell Intelligens (AI).

Materialkostnad tillkommer och betalas till Blekinge Uppfinnareverkstad.