Musik, teater

INNEHÅLL:
Att genom drama väcka kreativitet och använda kroppen som uttrycksmedel. genom berättande, improvisation och skådespelarteknik arbetar vi med dramats och teaterns grundstenar. Kursen omfattar 8 träffar med drama.

FÖRKUNSKAPER:
Både för nybörjare och deltagare med tidigare erfarenhet av drama och teater. Kursen riktar sig till dig som har ett nyfiket intresse av drama och som vill utveckla din kreativitet, lekfullhet och vill bli mera spontan.

MÅL:
Efter genomgången kurs har du utmanat dig själv och utvecklats som person. Du har genom dramaövningar väckt din skaparkraft och kreativitet. Du har vuxit som person och vågat ge och ta plats i din grupp.

LEDARE:
Annie Gylling, scenkonstnär och teaterpedagog.