Hälsa & välbefinnande

Teman:
- Effektivare andning
- Rörelse i olika enkla former, även på stol
- Tankarnas betydelse
- Avslappningstekniker, meditation, både stilla och i rörelse
- Diskussioner , reflektioner varje gång

Du tränar hemma mellan träffarna och gör dig mer medveten i din vardag på vad du kan förändra till något bättre för din hälsa.
Du får ett kompendium per tema.