Data & IT

En distanskurs i Excel, Studieförbundet Vuxenskolan.
Ta dina Excelkunskaper till nästa steg och utnyttja programmets mer avancerade funktioner till din fördel. Vilka är dina Excel-nycklar i vardagen? Efter avklarad kurs ska du kunna använda programmets avancerade funktioner. Våra deltagare som vi lyssnat på säger: ”Att kunna sammanställa, hantera större datamängder, presentera data professionellt och använda pivottabeller”.

INNEHÅLL:
1. Diagram och bilder
2. Mallar
3. Format
4. Villkorsstyrd formatering
5. Textfunktioner, sökfunktioner, databasfunktioner och finansiella funktioner
6. Länka, importera och konsolidera
7. Pivottabeller och avancerade diagram
8. Makron
9. Formulär
10. Konsekvensanalyser, datatabeller och målsökning
11. Granska och samarbeta
12. Dela arbetsböcker

MÅLGRUPP:
Vilka går kursen? Är du i behov av att du vill förnya dina excelkunskaper eller bygga på med effektiva och smarta nyckelfunktioner? Våra deltagare värdesätter mest de övningsexempel som de sedan haft nytta av i vardagen och som gjort livet lättare. Vårt distansupplägg är anpassat för individuella studier där du får möjligheten till coachning och feedback på ditt inlämnat material.

FÖRKUNSKAPER:
Grundläggande data- och Internetvana.
Grunderna i Excel i höjd med vår grundkurs.

VARFÖR DISTANS:
Hur funkar distanskursen? Krävs det datorvana för att gå kursen?
Att studera på distans med hjälp av internet innebär många fördelar, flexibilitet och frihet. En anledning är att du kan disponera din tid när du vill och kan jobba med kursen. Inga deadlines. Då kursen inte kräver någon fysisk närvaro eller geografisk plats kan du anmäla dig till kursen från din hemort.

Distansupplägget har ramar för hur kursen fungerar och du kommunicerar enskilt eller i grupp med kursledaren för att kunna ta dig igenom utbildningen. Det är viktigt att läsa och följa instruktionerna som ges. Distansupplägget tar hänsyn till att deltagare är på olika kunskapsnivåer där du behöver kommunicera, dela, redigera filer, ställa - och svara på frågor, diskutera och redovisa dina inlämningsuppgifter via mejl. Kursen kräver en viss datorvana som att kunna spara filer lokalt på datorn, mejla och surfa på internet.

INNEHÅLL:
Kursen innehåller ett antal avsnitt med varierande svårighetsgrad. Det rekommenderas att avsätta 2 timmar för kursen, 1-2 dagar i veckan. En bra taktpinne finns men inga måsten, vi vill att du själv tar ett stort ansvar! Du läser i teoriboken, följer och övar på exempel och gör sedan inlämningsuppgifterna som du hittar i slutet på varje avsnitt. Tillhörande filer finns i en gemensam delad kursmapp online. Youtube-klipp och facit finns till de vanligaste frågorna och till de svårare inlämningsuppgifterna. Efter 5 kurstillfällen är du förhoppnings klar och kan begära ett utskrivet intyg.

KURSLEDARE:
Philip Brandt är en omtyckt kursledare inom data. Han har arbetat som kursledare både i klassrumskurser och via nätet.

KURSMATERIAL:
Inför kursstarten beställer du själv boken EXCEL 2013 Fördjupning DOCENDO av Eva Ansell, Elanders förlag. Den kostar ca 589 kr + porto. ISBN: 978-91-7531-027-5, Artikelnummer 1347 och finns på Bokus hemsida.

PROGRAM:
Microsoft Excel 2010, 2013 eller 2016.

ÖVRIGT:
Om du vill veta mer om kursen så ring 0767-806317 eller skicka epost till sodergatan19@gmail.com
Kursstarter är den 7/12 och 24/2 kontakta Philip för mer information.

ORT:
Distans, vilket innebär att du kan anmäla dig till kursen från din hemort.
I en dator nära dig, varsomhelst.